Tietosuojaseloste 5.7.2019


Rekisterin nimi

Terrasol Trading Oy:n asiakasrekisteri


Rekisterinpitäjä

Terrasol Trading Oy (Y-tunnus: 2756111-5-5)

Sörkäntie 81

32270 Metsämaa


Rekisteriasioita hoitava henkilö

Kari Leminen

Puhelin +358 40 561 2838

Sähköposti: kari.leminen@terrasoltrading.org


Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on rekisteröitynyt Terrasol Trading Oy:n asiakkaaksi, ostanut Terrasol Trading Oy:n verkkokaupasta tavaraa ja/tai osallistuu Terrasol Trading Oy:n järjestämään tilaisuuteen.


Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.


Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

·         Henkilön etu- ja sukunimi

·         Sähköpostiosoite

·         Postiosoite

·         Puhelinnumero

·         Tiedot käsitellyistä tilauksista

·         Tilausten seurantatiedot


Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Terrasol Trading Oy:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää Terrasol Trading Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Terrasol Trading Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Terrasol Trading Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Terrasol Trading Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Terrasol Trading Oy:lla on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Terrasol Trading Oy:lle asiakaspalveluun, sähköpostitse tai rekisterinhoitajalle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.


Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme tietoja viiden vuoden ajan, jonka jälkeen tiedot poistetaan, jos asiakassuhde ei ole aktiivinen

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Pyydettäessä tiedot poistetaan välittömästi, ellei laki vaadi niiden säilyttämistä.


Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Terrasol Trading Oy:n käytössä, paitsi Terrasol Trading Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa joko lisäarvopalvelun tuottamiseen tai luottopäätöksen tueksi. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Terrasol Trading Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön, paitsi luottohakemukseen, perintään tai laskutukseen liittyvissä asioissa sekä lainsäädännön niin velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Terrasol Trading Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä, ellei lainsäädäntö, avoimet laskut tai perintätoimet estä tietojen poistamista.

 

Asiakkaan oikeudet

Tarkistusoikeus

Asiakkaalla on oikeus saada tietoonsa ja tarkastaa hänestä rekisteriin merkitty tiedot.

Oikaisuoikeus

Asiakkaalla on oikeus korjata häneen liittyviä tietoja ja täydentää tarvittaessa puutteellisia tietoja.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos asiakas on esimerkiksi suostunut suoramarkkinointiin, hän voi peruuttaa suostumuksensa tähän.

Poisto-oikeus

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä.