Mikä on aurinkosähköjärjestelmä?

Aurinkosähköjärjestelmä tuottaa auringon valosta sähköä, jota käytät kotisi sähkönkulutuksessa. Ylijäämäsähkö, jota et käytä, myydään sähköyhtiöllesi. Järjestelmä pienentää siis sähkölaskuasi, joka kuukausi ja on lisäksi ympäristöystävällinen. Lisäksi investointisi aurinkosähköön kasvattaa kiinteistösi arvoa ja energiataloudellisuutta huomattavasti.


Mikä on aurinkopaneeli?

Aurinkopaneeli asennetaan yleensä katolle osaksi aurinkosähköjärjestelmää ja se muuttaa auringonenergian valosähköisen ilmiön avulla sähköksi.


Mikä on invertteri?

Invertteri on laite, joka muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasasähkön vaihtosähköksi, jota voidaan hyödyntää kodin sähkölaitteissa. Invertteri on myös yhteydessä sähköverkkoon. Aurinkopaneelien tuottama ylijäämäsähkö syötetään invertterin kautta sähköverkkoon. Jos aurinkosähkö ei kata koko kodin sähkönkulutusta, otetaan loppuosa energiasta automaattisesti sähköverkosta.


Minkälaiseen rakennukseen aurinkosähköjärjestelmä kannattaa asentaa?

Aurinkosähköjärjestelmä voidaan asentaa lähes minkälaiseen rakennukseen tahansa. Sen koko mitoitetaan aina sähkönkulutuksen mukaan siten, että siitä saadaan maksimaalinen hyöty. Se voi pienimmillään olla pieni aurinkopaneeli, joka tuottaa sähköä valaistuksen rakennukseen, jossa ei ole ennestään sähköverkkoa.  Suurimmillaan se voi olla järjestelmä, joka tuottaa sähköä suureen teollisuuslaitokseen.


Olenko oikeutettu kotitalousvähennykseen, jos asennutan aurinkosähköjärjestelmän kotiini?

Yksityiset kuluttajat voivat saada kotitalousvähennystä kotiin tai vapaa-ajan asuntoihin asennettavista järjestelmistä. Vähennys on 50 % arvonlisäverollisesta asennustyön osuudesta. Yksin asuvan henkilön kotitalousvähennys on enintään 2400 euroa ja puolison kanssa 4800. Vähennyksen omavastuuosuus on 100 euroa. Kotitalousvähennys vähennetään ansio- ja pääomatulojen verosta. Lisätietoja kotitalousvähennyksestä saat osoitteesta www.vero.fi.


Saavatko yritykset tukea, jos ne investoivat aurinkoenergiaan?

Yritykset ja yhteisöt voivat saada Business Finlandilta energiatukea aurinkosähköön investoimiseen. Energiatuki on 20 % investoinnin suuruudesta ja tuettavan järjestelmän investointikustannusten on oltava vähintään 10 000 euroa. Lisätietoa yritysten energiatuesta saat osoitteesta www.businessfinland.fi


Miten nopeasti aurinkosähköjärjestelmä maksaa itsensä takaisin?

Takaisinmaksuaikaa on mahdotonta arvioida tarkasti, koska takaisinmaksuaika riippuu mm. sähkönhinnan kehityksestä sekä siitä missä määrin paneelien tuottama sähkö pystytään hyödyntämään paikallisesti. Oikeinmitoitettu aurinkosähköjärjestelmä voi maksaa itsensä takaisin jopa kahdeksassa vuodessa. Tavallisesti järjestelmät maksavat itsensä takaisin noin kymmenessä vuodessa edellyttäen, että sähkön hinta ja siirtomaksut pysyvät entisellään

Verkosta riippumattomissa ratkaisuissa takaisinmaksuaikaa voi arvioida vertaamalla järjestelmän investointihintaa verkkoliittymän hankintahintaan. Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen jälkeen sähkö on täysin ilmaista.


Vaikuttaako aurinkosähköjärjestelmän käyttö myös siirtomaksuihin?

Omasta aurinkosähköjärjestelmästä tuotetusta sähköstä ei tarvitse maksaa siirtomaksuja. Näin ollen myös siirtomaksut vähenevät, kun kaikkea sähkö ei tarvitse ostaa. Siirtomaksua maksetaan edelleen normaalisti ostetusta sähköstä. Sähkönsiirtoyhtiöstä riippuen verkkoon myydystä sähköstä saattaa joutua myös maksamaan siirtomaksua. Tarkasta asia alueesi sähkönsiirtoyhtiöltä.


Mitä tapahtuu ylimääräiselle sähkölle, jota en pysty käyttämään?

Paneelien tuottama ylijäämäsähkö myydään takaisin sähköyhtiölle automaattisesti. Aurinkosähköjärjestelmän asennuksen yhteydessä tehdään sähköyhtiön kanssa sopimus sähkön myymisestä.


Kuinka pitkä takuu aurinkosähköjärjestelmällä on?

Winaicon korkealaatuisille paneeleille myönnetään asennuksen yhteydessä normaalin 15 vuoden tuotetakuun ja 25 vuoden tehontuottotakuu. Lisäksi Winaicon paneeleille on saatavissa optiona kahden tai kymmenen vuoden täysvastuuvakuutus.


Miten varmistun aurinkopaneelien vastuullisuudesta?

Aurinkopaneeleja tilatessa kannattaa varmistaa toimittajalta, että kaikki järjestelmän komponentit ovat hyväksyttyjä ja täyttävät niin EU kuin maakohtaiset standardit.


Tarvitseeko aurinkosähköjärjestelmä rakennus- tai toimenpidelupaa?

Lupa-asiat kannattaa tarkistaa kuntakohtaisesti. Tyypillisesti rakennus- tai toimenpidelupaa ei tarvita. Poikkeuksia saattaa kuitenkin olla eri kunnissa ja erityisesti, jos on jokin historiallinen rakennus.


Toimiiko paneeli pilvisellä säällä?

Toimiakseen aurinkokenno ei tarvitse suoraa auringonpaistetta, sillä se kehittää sähköä myös pilvisenä päivänä. Toki tuotto on huomattavasti pienempi kuin aurinkoisella säällä. Yöllä aurinkoenergiaa ei synny. Silloin tarvittava sähkö otetaan sähköverkosta.


Tarvitsevatko aurinkopaneelit huoltoa?

Asentamisen jälkeen aurinkopaneelit eivät vaadi huoltoa.


Sopiiko järjestelmä mökille, jossa ei ole lainkaan sähköliittymää?

Mökille, jossa ei ole sähköliittymää, sopii akullinen aurinkosähköjärjestelmä. Tässä järjestelmässä auringon energia ladataan akkuihin, jota voidaan käyttää sellaisenaan 12V:n tai 24V:n kulutuspisteissä. Järjestelmään voidaan lisäksi lisätä invertteri, joka tekee mökille täyden 240:n voltin vaihtosähköjärjestelmän


Mihin ilmansuuntaan paneelit on hyvä suunnata?

Ihanteellisin asennussuunta on etelään ja noin 43 asteen kulmassa. Erittäin hyvin tulee sähköä myös lounaasta ja kaakosta ja jopa itä-länsi asennuksena. Itä-länsi asennuksen ja lounas-länsi asennuksen etuna on, että sähköä tulee pidemmältä ajalta heti aamusta ja vielä illalla.


Haittaako lumi aurinkopaneelien tuottoa?

Kyllä. Aurinkopaneelit eivät tuota sähköä silloin, kun sillä on lumikerros päällä. Heti kevättalvesta kun lumi putoaa pois niin aurinkopaneelit alkavat kuitenkin tuottaa hyvin voimakkaasti sähköä. Tämä tapahtuu tyypillisesti jo helmi-maaliskuun vaihteessa.


Mistä tiedän paljonko aurinkopaneelini tuottavat?

Näet tuotantosi suuruuden invertteristä. Invertteristä saa myöskin tiedot langattoman verkon kautta mobiililaitteeseen tai tietokoneelle. Tuottoa voi myös seurata sähköyhtiösi ja sähkönsiirtoyhtiösi internetpalveluista.


Rikkoutuvatko aurinkopaneelit helposti?

Aurinkopaneelit kestävät tavanomaiset rasitukset, kuten tuulen lennättämät pienet oksat tai lumikuorman. Toki aurinkopaneelit rikkoutuvat jos niiden päälle kaatuu esimerkiksi puu. Tarkista vakuutusyhtiöstäsi, että kotivakuutuksesi kattaa myös aurinkopaneelit, jos myrsky vaikkapa kaataa puita


Mistä aurinkosähköjärjestelmän hinta muodostuu?

Hinta muodostuu aurinkopaneeleista, invertteristä, niihin liittyvistä asennustarvikkeista sekä asennustyöstä. Asennustyön osalta saat kotitalousvähennyksen.


Pitääkö ilmoittaa sähköyhtiölle aurinkopaneelien asennuksesta?

Kyllä. Sähköyhtiöltä pitää saada lupa aurinkopaneelin asennukseen. Samalla he tarkistavat, että sähkömittari on sellainen että se pystyy mittaamaan sähköä molempiin suuntiin. Aurinkosähköjärjestelmän toimittaja tyypillisesti tekee nämä luvat puolestasi. Sinun pitää lisäksi tehdä sähkönmyyntisopimus sähköyhtiön kanssa. Tämä on eri sopimus kuin sähkön ostosopimus. Lisäksi pitää tehdä sopimus siirtoyhtiön kanssa sähkön tuottamisesta.


Miten valitaan, käytetäänkö paneeleista tulevaa sähköä vai verkkosähköä?

Tätä valintaa ei tarvitse tehdä, se tapahtuu automaattisesti. Järjestelmä käyttää aina ensisijaisesti paneeleista tulevaa sähköä. Jos kulutus on suurempi kuin mitä paneelit pystyvät tuottamaan, otetaan tarvittava lisäsähkö automaattisesti verkosta. Jos kulutus on pienempi kuin mitä paneelit tuottavat, ylimääräinen sähkö siirtyy automaattisesti verkkoon. Tässä tapauksessa olet sähkönmyyjä.

Tarvitaanko omakotitalon aurinkosähköjärjestelmään akkuja?

Tyypillisesti rakennuksiin, joissa on jo verkkosähkö olemassa, ei tarvita akkuja. Eli verkkoon kytkettävä aurinkosähköjärjestelmä ei tarvitse akkuja toimiakseen.


Pitääkö aurinkopaneeleita puhdistaa?

Aurinkopaneeleita ei tarvitse välttämättä puhdistaa. Pölyt, siitepölyt, linnunjätökset ja muut vastaavat huuhtoutuvat pois sateella ja lumet tulevat paneeleilta pois nopeammin kuin muulta katolta. Toki jos haluaa maksimaalisen sähköntuoton, paneeleita kannattaa puhdistaa, kun ne ovat likaisia tai lumia pudotella kevättalvesta.


Voiko erillisen akkusähköjärjestelmän liittää myöhemmin verkkoon?

Täysin erillisen akkujärjestelmän voi liittää verkkoon, mutta se edellyttää, että järjestelmässä on invertteri, joka pystyy kytkeytymään verkkoon ja hoitamaan paneeleilta tulevan sähkön akkujen latauksen ja verkkoon syöttämisen.


Voiko aurinkosähköjärjestelmän asentaa itse?

24V:n tai 12V:n akkukäyttöiset järjestelmät voi halutessaan asentaa itse. Erityistä huolta tulee pitää kuitenkin, ettei synny valokaaria tai tulipalovaaraa. Jos järjestelmässä on invertteri ja se liittyy 240V:n vaihtovirtaverkkoon, tarvitaan aina ammattilainen asentamaan järjestelmä.


Minkä kokoinen aurinkosähköjärjestelmän kuuluisi olla?

Aurinkosähköjärjestelmä mitoitetaan aina kyseisen kohteen mukaisesti siten, että järjestelmän koko on optimaalinen. Tyypillisesti järjestelmä pystyy tuottamaan noin 25-30% kohteen kulutuksesta ja se mitoitetaan tämän mukaisesti.


Kannattaako aurinkosähköjärjestelmää asentaa vanhalle katolle?

Jos katto on niin vanha, että se on menossa uusiksi vuoden tai kahden sisällä, järjestelmää ei kannata asentaa. Jos katolla on käyttöikää vielä useampia vuosia, järjestelmä voidaan asentaa. Kun katto uusitaan, järjestelmän purkaminen katolta ja uudelleenasentaminen on muutaman tunnin homma. Siinä mielessä ei ole mikään este asentaa järjestelmää vanhalle katolle.